Jul.2020 20
มุมมอง: 244
การทดสอบและจัดส่งรถพ่วงแบบยืดหดได้/รถพ่วงแบบมีใบมีดพื้นเรียบแบบยืดหดได้
รายละเอียด

ต่อไปนี้เป็นรถพ่วงพื้นเรียบแบบขยายได้สำหรับการขนย้ายใบพัดกังหันลม ความยาวรวมของรถพ่วงหลังต่อขยายแล้วสามารถยาวได้ถึง 50-65 เมตร ซึ่งสามารถส่งใบกังหันลมได้ตั้งแต่ 25-72 เมตร ใบพัดกังหันลม ความยาวและความสามารถในการรับน้ำหนักของรถพ่วงพื้นเรียบกังหันลมแบบขยายได้สามารถออกแบบได้ตามใบมีดที่ลูกค้าของเราจะขนส่ง ด้วยแผ่นเลี้ยวที่ส่วนท้ายเหนือเพลา ทำให้สามารถหมุนได้เอง

เพียงติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณต้องการรถพ่วงใบกังหันลมแบบยืดหดได้นี้

ฝากข้อความ
FirstName*
LastName*
Email*
Message*